Artikel

Artikel

Foreningssamarbejde

Med folkeskolereformen er der åbnet op for endnu mere samarbejde mellem folkeskoler og foreningslivet.

Skoler

Et af midlerne hertil er, at skoler og foreninger i højere grad end nu samarbejder om undervisning og supplerende aktiviteter i løbet af skoledagen. Et sådan samarbejde er nyt for mange og kan være en udfordring for nogle. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor lavet denne Foreningsportal, som skal gøre det lettere for skoler og foreninger at indgå nye samarbejder.

Klik på Søg Tilbud og se hvad foreningerne tilbyder og gerne vil samarbejde om.

Fritidsinstitutioner

Børne- og Ungdomsforvaltningen har pr. 1. august 2015 ændret strukturen på fritidsområdet som konsekvens af folkeskolereformen. Der lægges op til et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem fritidsinstitutionerne og det københavnske kultur- og foreningsliv. De kommende Fritidscentre for 10-17 årige børn skal fremover være med til at guide børn videre over i kultur- og foreningslivets mange tilbud. Det skal medvirke til at skabe et samlet og aktivt fritidsliv for børn og unge. Koblingen af barnets fritidsarenaer kan skabe mere ro i familiens hverdag, fordi både barnets fritidsinteresse og pasningsbehovet derved tilgodeses.  Klik på Søg Tilbud og se hvad foreningerne tilbyder og gerne vil samarbejde om.

Hvad kan foreningerne bidrage med?

  • Styrke børns læring gennem specialistviden og erfaring med undervisning af børn inden for foreningens aktivitet.
  • Autentiske og alternative læringsmiljøer med fokus på lystbetonet engagement og begejstring.
  • Øge elevers kendskab til fritidsaktiviteter, der både kan styrke barnets generelle trivsel og læringsparathed.
  • Brede kendskabet til et aktivt fritidsliv ud til en større gruppe af børn uafhængigt af social og økonomisk baggrund.
  • Tilbyde aktivitetsfællesskaber i foreningslivet, der kan opbygge sociale netværk og styrke sammenhængskraften og tilliden i (lokal)samfundet.